If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định các tam giác đồng dạng: góc

Vấn đề

Tam giác nào đồng dạng với triangle, A, B, C?
Triangle A B C. Angle A is fifty-eight degrees. Angle B is sixty-eight degrees.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?