If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải phương trình bậc nhất một ẩn: giải trong nhiều bước

Để giải một phương trình, chúng ta phải tìm được giá trị của ẩn mà làm cho phương trình đó đúng. Với những phương trình phức tạp, rắc rối hơn, quá trình này có thể yêu cầu nhiều bước.
Khi giải một phương trình, mục tiêu của ta là tìm được giá trị của ẩn để làm phương trình đúng.

Ví dụ 1: Phương trình được giải trong hai bước

Tìm x.
3x+7=13
Ta cần biến đổi phương trình để 1 vế chỉ còn x.
3x+7=133x+77=1373x=63x3=63x=2
Cần hai bước để giải phương trình này. Bước đầu tiên là trừ 7 ở hai vế, và bước thứ hai là chia cả hai vế cho 3. Bạn cần lời giải thích tại sao chúng ta lại thực hiện phép tính giống nhau ở cả hai vế? Xem ngay video này.
Chúng ta kiểm tra lại bằng cách thế 2 vào phương trình cho trước:
3x+7=1332+7=?136+7=?1313=13       Chính xác!

Ví dụ 2: Ẩn ở hai vế

Tìm a.
5+14a=9a5
Ta cần biến đổi phương trình để 1 vế chỉ còn a.
5+14a=9a55+14a9a=9a59a5+5a=55+5a5=555a=105a5=105a=2
Đáp án:
a=2
Kiểm tra lại kết quả:
5+14a=9a55+14(2)=?9(2)55+(28)=?18523=23       Chính xác!
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách giải phương trình với ẩn ở hai vế? Xem ngay video này.

Ví dụ 3: Tính chất phân phối

Tìm e.
7(2e1)11=6+6e
Ta cần biến đổi phương trình để một vế chỉ còn e.
7(2e1)11=6+6e14e711=6+6e14e18=6+6e14e186e=6+6e6e8e18=68e18+18=6+188e=248e8=248e=3
Đáp án:
e=3
Kiểm tra lại kết quả:
7(2e1)11=6+6e7(2(3)1)11=?6+6(3)7(61)11=?6+187(5)11=?243511=?2424=24       Chính xác!
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách giải phương trình với tính chất phân phối? Xem ngay video này.

Luyện tập

Bài 1
Tìm b.
4b+5=1+5b
b=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Luyện tập thêm ở các bài tập sau:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.