Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Kiểm tra nghiệm của phương trình

Nghiệm là giá trị làm cho phương trình đúng. Tìm hiểu cách kiểm tra xem một giá trị nhất định của một biến có làm cho một phương trình đúng hay không.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video