Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức: nhân tử chung là đa thức

Từ một hình chữ nhật có chiều dài là a²+6a+27 và chiều rộng là a²-9, viết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài dưới dạng phân thức tối giản. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video