If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức: nhân tử chung là đa thức

Từ một hình chữ nhật có chiều dài là a²+6a+27 và chiều rộng là a²-9, viết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài dưới dạng phân thức tối giản. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video