If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức (nâng cao)

Vấn đề

Rút gọn phân thức và biểu diễn ở dạng khai triển.
y4+5y2+64y5+12y3=
Giá trị nào của y làm cho phân thức không xác định?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?