If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức: Các lỗi thường gặp

Vấn đề

Đình đã cố gắng rút gọn phân thức dưới đây:
4x212x3x2+15x
Đây là bài làm của bạn:
Phân tích tử thành nhân tử: 4x212x=4x(x3)
Phân tích mẫu thành nhân tử: 3x2+15x=3x(x+5)
Rút gọn:
4x212x3x2+15x=4x(x3)3x(x+5)=4(x3)3(x+5)
Tìm điều kiện xác định: x5
Đình đã sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án: