If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Rút gọn phân thức (nâng cao)

Bạn đã học được những điều cơ bản về rút gọn phân thức chưa? Tuyệt! Hãy thu thập thêm kinh nghiệm với các ví dụ phức tạp hơn.

Kiến thức cần nắm vững

Một phân thức là một biểu thức có dạng A/B, trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0. Một phân thức được xem là tối giản nếu tử và mẫu không có bất kỳ thừa số chung nào.
Nếu bạn chưa biết kiến thức này, bạn nên xem giới thiệu về rút gọn phân thức.

Mục tiêu bài học

Trong bài học này, bạn sẽ được luyện tập rút gọn các phân thức phức tạp hơn. Hãy cùng nhìn vào hai ví dụ, và sau đó bạn có thể thử một số bài toán!

Ví dụ 1: Rút gọn  10x32x218x

Bước 1: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
Ở đây, chúng ta cần chú ý rằng khi tử là một đơn thức thì chúng ta cũng có thể phân nó thành nhân tử.
10x32x218x=25xx22x(x9)
Bước 2: Tìm tập xác định
Từ kết quả sau khi phân tích, chúng ta thấy rằng x0x9.
Bước 3: Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung
25xx22x(x9)=25xx22x(x9)=5x2x9
Bước 4: Kết quả cuối cùng
Chúng ta viết phân thức đã cho dưới dạng tối giản như sau:
5x2x9 với x0

Bài học rút ra

Trong ví dụ này, chúng ta thấy đôi khi chúng ta sẽ phải phân tích các đơn thức thành nhân tử để rút gọn một phân thức.

Vận dụng

1) Rút gọn 6x212x49x3.
Chọn 1 đáp án:

Ví dụ 2: Rút gọn  (3x)(x1)(x3)(x+1)

Bước 1: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
Mặc dù tử và mẫu có vẻ không có bất kỳ nhân tử chung nào nhưng thực chất, x33x có liên quan với nhau. Chúng ta có thể đặt nhân tử chung 1 ở tử để làm xuất hiện nhân tử chung x3.
=(3x)(x1)(x3)(x+1)=1(3+x)(x1)(x3)(x+1)=1(x3)(x1)(x3)(x+1)Tính chất giao hoán
Bước 2: Tìm tập xác định
Từ kết quả sau khi phân tích, chúng ta thấy rằng x3x1.
Bước 3: Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung
=1(x3)(x1)(x3)(x+1)=1(x3)(x1)(x3)(x+1)=1(x1)x+1=1xx+1
Bước cuối cùng, nhân 1 vào tử, là không cần thiết nhưng cách làm đó rất phổ biến.
Bước 4: Kết quả cuối cùng
Chúng ta viết dạng rút gọn như sau:
1xx+1 với x3

Bài học rút ra

Các nhân tử x33x là số đối1(x3)=3x.
Trong ví dụ này, chúng ta thấy các nhân tử này đã được triệt tiêu bằng cách thêm vào nhân tử 1. Nói cách khác, các nhân tử x33x được triệt tiêu bằng cách đặt nhân tử chung-1.
Nói chung các nhân tử trái dấu abba sẽ triệt tiêu nhau bằng cách đặt nhân tử chung 1 với ab.

Bài tập vận dụng

2) Rút gọn (x2)(x5)(2x)(x+5).
Chọn 1 đáp án:

3) Rút gọn 1510x8x312x2.
với x
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Hãy giải thêm một số bài toán

4) Rút gọn 3x15x26x.
Chọn 1 đáp án:

5) Rút gọn 3x315x2+12x3x3.
với x
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

6) Rút gọn 6x212x6x3x2.
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.