Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép nhân các phân thức

Cách nhân phân thức tương tự như cách nhân phân số, chúng ta sẽ nhân tử với tử, mẫu với mẫu, sau đó tìm cách rút gọn kết quả. Ngoài ra, khi thực hiện phép nhân các phân thức, chúng ta phải tìm ra điều kiện xác định của các phân thức. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video