If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép chia các phân thức: tìm đa thức còn thiếu

Cách tìm đa thức D biết rằng (20y²-80)/D ÷ (4y²-8y)/(y³+9y²)=1 đúng với tất cả các giá trị của y để vế trái xác định.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video