If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép chia các phân thức

Cách chia phân thức tương tự như cách chia phân số, chúng ta sẽ nhân phân thức bị chia (phân thức thứ nhất) với nghịch đảo của phân thức chia (phân thức thứ hai), sau đó tìm cách rút gọn kết quả. Ngoài ra, khi thực hiện phép chia các phân thức, chúng ta phải tìm ra điều kiện xác định của các phân thức. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video