If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân và chia phân thức (nâng cao)

Vấn đề

Thực hiện phép tính và rút gọn kết quả.
start fraction, 12, y, plus, 8, y, z, divided by, y, start superscript, 4, end superscript, plus, 9, y, cubed, z, plus, 20, y, squared, z, squared, end fraction, dot, start fraction, y, squared, minus, 16, z, squared, divided by, 6, z, plus, 9, end fraction, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?