If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân và chia phân thức: Tìm lỗi sai

Vấn đề

Dương làm phép nhân sau và rút gọn phân thức:
3x+152x+16x7x225
Đây là bài làm của bạn:
Viết lại phân thức thứ nhất: 3x+152x+16=3(x+5)2(x+8)
Viết lại phân thức thứ hai: x7x225=x7(x+5)(x5)
Tìm điều kiện xác định: x±5x8
Nhân và rút gọn phân thức:
=3x+152x+16x7x225=3(x+5)2(x+8)x7(x+5)(x5)=3(x+5)(x7)2(x+8)(x+5)(x5)=3(x7)2(x+8)(x5)
Dương đã làm sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?