If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giới thiệu về bình phương của một tổng hoặc hiệu

Khi một biểu thức có dạng chung là a²+2ab+b², thì chúng ta có thể phân tích nó dưới dạng (a+b)². Chẳng hạn, x²+10x+25 có thể được phân tích thành (x+5)². Cách này dựa trên hằng đẳng thức (a+b)²=a²+2ab+b², có thể được xác định bằng cách khai triển biểu thức (a+b)(a+b).

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video