Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giới thiệu về bình phương của một tổng hoặc hiệu

Khi một biểu thức có dạng chung là a²+2ab+b², thì chúng ta có thể phân tích nó dưới dạng (a+b)². Chẳng hạn, x²+10x+25 có thể được phân tích thành (x+5)². Cách này dựa trên hằng đẳng thức (a+b)²=a²+2ab+b², có thể được xác định bằng cách khai triển biểu thức (a+b)(a+b).

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video