If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 8 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Hiệu hai bình phương: hai biến

Nếu ta nhân phân phối (a+b)(a-b) sẽ cho ra a²-b². Phân tích thành nhân tử lại là điều ngược lại: giả sử ta có một biểu thức là hiệu của hai bình phương, chẳng hạn như x²-25 hoặc 49x²-y², ta có thể phân tích thành các nhân tử chứa căn bậc hai của mỗi bình phương. Ví dụ, x²-25 có thể được phân tích thành (x+5)(x-5). Đây là phương pháp vô cùng hiệu quả được sử dụng rộng rãi trong toán học. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video