If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 8 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giới thiệu về bình phương của một tổng hoặc một hiệu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Phân tích đa thức thành nhân tử dưới dạng tích của hai đa thức bậc nhất.
x, squared, plus, 6, x, plus, 9, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?