Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Một số hằng đẳng thức đáng nhớ

Vấn đề

Ta muốn phân tích đa thức thành nhân tử:
x4+10x+25
Ta có thể dùng dạng hằng đẳng thức nào để phân tích đa thức này thành nhân tử?
AB là số nguyên không đổi hoặc là biểu thức 1 biến.
Chọn 1 đáp án: