Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thế

Vấn đề

Ta muốn phân tích đa thức sau thành nhân tử:
(x+4)24y5(x+4)+4y10
Ta có thể phân tích đa thức thành (AB)2, trong đó AB là những số nguyên không đổi hoặc là những biểu thức một biến.
1) AB là gì?
Chọn 1 đáp án:
2) Phân tích đa thức thành nhân tử.