If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 8 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thế

Vấn đề

Ta muốn phân tích đa thức sau thành nhân tử:
left parenthesis, x, plus, 4, right parenthesis, squared, minus, 4, y, start superscript, 5, end superscript, left parenthesis, x, plus, 4, right parenthesis, plus, 4, y, start superscript, 10, end superscript
Ta có thể phân tích đa thức thành left parenthesis, A, minus, B, right parenthesis, squared, trong đó AB là những số nguyên không đổi hoặc là những biểu thức một biến.
1) AB là gì?
Chọn 1 đáp án:
2) Phân tích đa thức thành nhân tử.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?