If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thế

Vấn đề

Ta muốn phân tích đa thức sau thành nhân tử:
(x+4)24y5(x+4)+4y10
Ta có thể phân tích đa thức thành (AB)2, trong đó AB là những số nguyên không đổi hoặc là những biểu thức một biến.
1) AB là gì?
Chọn 1 đáp án:
2) Phân tích đa thức thành nhân tử.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?