If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 8 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bình phương của một tổng hoặc một hiệu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Phân tích đa thức thành nhân tử.
25+70x+49x2=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?