If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về phân tích đa thức bậc cao thành nhân tử

Chúng ta đã học về phân tích đa thức bậc 2 thành nhân tử. Tuy nhiên, ta cũng có thể phân tích đa thức bậc cao hơn thành nhân tử. Video này sẽ giới thiệu khái quát về các phương pháp phân tích.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video