Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Chúng ta có thể phân tích các đa thức bậc hai bằng cách đặt nhân tử chung ra ngoài ngoặc để kết quả có dạng a(x+b)(x+c). Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video