If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về phân tích đa thức bậc 2

Vấn đề

Hình chữ nhật bên dưới có diện tích x2+11x+28 m2 và chiều dài x+7 m.
Biểu thức nào thể hiện chiều rộng của hình chữ nhật?
A rectangle with an unknown width and a length of x plus seven. The area of the rectangle is x squared plus eleven x plus twenty-eight.
Chiều rộng=
mét