If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về phân tích đa thức bậc 2

Vấn đề

Hình chữ nhật bên dưới có diện tích x, squared, plus, 11, x, plus, 28 msquared và chiều dài x, plus, 7 m.
Biểu thức nào thể hiện chiều rộng của hình chữ nhật?
A rectangle with an unknown width and a length of x plus seven. The area of the rectangle is x squared plus eleven x plus twenty-eight.
start text, C, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, equals
mét
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?