If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phân tích đa thức bậc cao thành nhân tử

Vấn đề

Phân tích đa thức thành nhân tử.
(x24)(x2+6x+9)=