If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Độ dài các cạnh của tam giác vuông

Vấn đề

Đáp án nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?