If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Những tam giác vuông đặc biệt

Vấn đề

Cho tam giác vuông sau, biết A^=30°AB=123.
A right triangle A B C where A C is x units, A B is twelve square root three units và Angle A is thirty degrees. Angle C is ninety degrees.
Tìm độ dài AC?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?