If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sử dụng định lý Py-ta-go để tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông

Vấn đề

Tìm độ dài cạnh x trong tam giác sau.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?