If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ví dụ: Các góc của tam giác được tạo bởi các đường thẳng cắt nhau

Tìm các góc trong tam giác được tạo thành từ các đường thẳng giao nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video