If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180°

Chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180°. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video