If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán nâng cao về góc của tam giác

Các bài toán thú vị về việc tìm tổng của các góc ngoài nhất định của một ngũ giác không đều. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video