If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng minh tính chất của tam giác cân

Chứng minh rằng trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau, và tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau là tam giác cân. Ngoài ra, chứng minh trong tam giác cân, đường cao ứng với cạnh đáy cũng là đường trung tuyến. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video