If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm góc trong tam giác cân

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tìm x trong hình tam giác phía dưới.
x=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
A triangle with angle x degrees and its opposite side has a length of five, an angle of seventy degrees and its opposite side has a length of five point seven, and its third side has a length of five.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?