If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phân loại tam giác

Ôn lại cách phân loại tam giác theo cạnh và góc. Tập phân loại tam giác.

Phân loại tam giác theo số đo góc

Tam giác nhọn

Tam giác start color #11accd, start text, n, h, ọ, n, end text, end color #11accdstart color #11accd, start text, 3, space, g, o, with, \', on top, c, end text, end color #11accd start color #11accd, start text, n, h, ỏ, space, h, ơ, n, space, end text, 90, degrees, end color #11accd. Dưới đây là ví dụ của start color #11accd, start text, t, a, m, space, g, i, a, with, \', on top, c, space, n, h, ọ, n, end text, end color #11accd.
Một hình tam giác có các số đo góc là 44 độ, 68 độ và 68 độ. Nhãn của cả ba độ đã đều được tô sáng.
Một hình tam giác có các số đo góc là 60 độ, 60 độ và 60 độ. Nhãn độ cho cả 3 góc đều được tô sáng.

Tam giác vuông

Tam giác start color #7854ab, start text, v, u, o, with, \^, on top, n, g, end text, end color #7854abstart color #7854ab, start text, 1, space, g, o, with, \', on top, c, space, end text, 90, degrees, end color #7854ab. Dưới đây là ví dụ của start color #7854ab, start text, t, a, m, space, g, i, a, with, \', on top, c, space, v, u, o, with, \^, on top, n, g, end text, end color #7854ab.
Một hình tam giác có các số đo góc là 90 độ, 45 độ và 45 độ. Nhãn của góc 90 độ đã được tô sáng.
Một hình tam giác có các số đo góc là 90 độ, 54 độ và 36 độ. Nhãn của góc 90 độ đã đều được tô sáng.

Tam giác tù

Tam giác start color #1fab54, start text, t, u, with, \`, on top, end text, end color #1fab54start color #1fab54, start text, 1, space, g, o, with, \', on top, c, end text, end color #1fab54 start color #1fab54, start text, l, ớ, n, space, h, ơ, n, space, end text, 90, degrees, end color #1fab54. Dưới đây là ví dụ của start color #1fab54, start text, t, a, m, space, g, i, a, with, \', on top, c, space, t, u, with, \`, on top, end text, end color #1fab54.
Một hình tam giác có các số đo góc là 118 độ, 31 độ và 31 độ. Nhãn của góc 118 độ đã được tô sáng.
Một hình tam giác có các số đo góc là 104 độ, 42 độ và 34 độ. Nhãn của góc 104 độ đã được tô sáng.
Muốn biết thêm về phân loại tam giác? Nhấn vào video này.
Bài 1A
  • Current
Hãy phân loại triangle, P, Q, R theo số đo góc.
Hình tam giác PQR có các số đo góc là 112 độ, 36 độ và 32 độ.
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào bài tập này

Phân loại tam giác theo độ dài cạnh

Tam giác đều

Tam giác start color #11accd, start text, đ, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, end text, end color #11accdstart color #11accd, start text, b, a, space, c, ạ, n, h, space, b, a, with, \u, on top, with, \`, on top, n, g, space, n, h, a, u, end text, end color #11accd. Dưới đây là ví dụ của tam giác start color #11accd, start text, đ, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, end text, end color #11accd.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 10, 10, và 10 đơn vị.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 2, 2, và 2 đơn vị.

Tam giác cân

Tam giác start color #7854ab, start text, c, a, with, \^, on top, n, end text, end color #7854abstart color #7854ab, start underline, start text, ı, with, \', on top, t, space, n, h, a, with, \^, on top, with, \', on top, t, end text, end underline, end color #7854ab start color #7854ab, start text, h, a, i, space, c, ạ, n, h, space, b, a, with, \u, on top, with, \`, on top, n, g, space, n, h, a, u, end text, end color #7854ab. Dưới đây là ví dụ của tam giác start color #7854ab, start text, c, a, with, \^, on top, n, end text, end color #7854ab.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 5, 5, và 4 đơn vị.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 5, 7, và 5 đơn vị.

Tam giác thường

Tam giác start color #1fab54, start text, t, h, ư, ờ, n, g, end text, end color #1fab54 không có start color #1fab54, start text, h, a, i, space, c, ạ, n, h, space, n, a, with, \`, on top, o, space, b, a, with, \u, on top, with, \`, on top, n, g, space, n, h, a, u, end text, end color #1fab54. Dưới đây là ví dụ của tam giác start color #1fab54, start text, t, h, ư, ờ, n, g, end text, end color #1fab54.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 6, 9 và 7 đơn vị.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 4, 7, và 5 đơn vị.
Bài 2A
  • Current
Hãy phân loại triangle, P, Q, R theo độ dài cạnh.
Trong tam giác PQR, có một hình vuông nhỏ ở góc tại đỉnh R nối cạnh RP và RQ lại với nhau. Độ dài cạnh RP là 5 đơn vị, độ dài cạnh RQ là 12 đơn vị, và độ dài cạnh PQ là 13 đơn vị. Góc tại đỉnh P và Q là góc nhọn.
Chọn tất cả đáp án đúng:

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.