If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về phân loại tam giác

Ôn lại cách phân loại tam giác theo cạnh và góc. Tập phân loại tam giác.

Phân loại tam giác theo số đo góc

Tam giác nhọn

Tam giác nhọn3 góc nhỏ hơn 90. Dưới đây là ví dụ của tam giác nhọn.
Một hình tam giác có các số đo góc là 44 độ, 68 độ và 68 độ. Nhãn của cả ba độ đã đều được tô sáng.
Một hình tam giác có các số đo góc là 60 độ, 60 độ và 60 độ. Nhãn độ cho cả 3 góc đều được tô sáng.

Tam giác vuông

Tam giác vuông1 góc 90. Dưới đây là ví dụ của tam giác vuông.
Một hình tam giác có các số đo góc là 90 độ, 45 độ và 45 độ. Nhãn của góc 90 độ đã được tô sáng.
Một hình tam giác có các số đo góc là 90 độ, 54 độ và 36 độ. Nhãn của góc 90 độ đã đều được tô sáng.

Tam giác tù

Tam giác 1 góc lớn hơn 90. Dưới đây là ví dụ của tam giác tù.
Một hình tam giác có các số đo góc là 118 độ, 31 độ và 31 độ. Nhãn của góc 118 độ đã được tô sáng.
Một hình tam giác có các số đo góc là 104 độ, 42 độ và 34 độ. Nhãn của góc 104 độ đã được tô sáng.
Muốn biết thêm về phân loại tam giác? Nhấn vào video này.
Bài 1A
Hãy phân loại PQR theo số đo góc.
Hình tam giác PQR có các số đo góc là 112 độ, 36 độ và 32 độ.
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào bài tập này

Phân loại tam giác theo độ dài cạnh

Tam giác đều

Tam giác đềuba cạnh bằng nhau. Dưới đây là ví dụ của tam giác đều.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 10, 10, và 10 đơn vị.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 2, 2, và 2 đơn vị.

Tam giác cân

Tam giác cânít nhất hai cạnh bằng nhau. Dưới đây là ví dụ của tam giác cân.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 5, 5, và 4 đơn vị.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 5, 7, và 5 đơn vị.

Tam giác thường

Tam giác thường không có hai cạnh nào bằng nhau. Dưới đây là ví dụ của tam giác thường.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 6, 9 và 7 đơn vị.
Một tam giác có độ dài các cạnh là 4, 7, và 5 đơn vị.
Bài 2A
Hãy phân loại PQR theo độ dài cạnh.
Trong tam giác PQR, có một hình vuông nhỏ ở góc tại đỉnh R nối cạnh RP và RQ lại với nhau. Độ dài cạnh RP là 5 đơn vị, độ dài cạnh RQ là 12 đơn vị, và độ dài cạnh PQ là 13 đơn vị. Góc tại đỉnh P và Q là góc nhọn.
Chọn tất cả đáp án đúng:

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.