If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp các cạnh và góc theo thứ tự

Vấn đề

Hãy sắp xếp các góc của tam giác này theo thứ tự từ nhỏ tới lớn.
1
Ghi chú: Hình vẽ có thể không theo tỉ lệ chính xác.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?