If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải bài toán bằng cách lập tỉ lệ thức

Một số ví dụ về cách lập tỉ lệ thức để giải các bài toán. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video