If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hiểu về các tỉ số bằng nhau

Thảo luận hai tỉ số bằng nhau có nghĩa là gì.

Thuyết minh video