If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải các bài toán về tỉ số với bảng số

Cho các tỉ số dưới dạng bảng số, tìm các tỉ số khác bằng với tỉ số đã cho. Sau đây là một số ví dụ để luyện tập. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video