If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Minh họa tỉ số bằng nhau

Dùng các hình minh họa để hình dung ra các tỉ số bằng nhau và miêu tả tỉ số giữa hai đại lượng.

Thuyết minh video