If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về các tỉ số bằng nhau

Xác định các tỉ số bằng nhau trong một bối cảnh hoặc từ các thông tin đã được trình bày trong một bảng số.

Thuyết minh video