If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ví dụ: Tìm số còn thiếu trong tỉ lệ thức

Tìm hiểu cách giải bài toán có tỉ lệ thức. Chúng ta cũng sẽ vận dụng kiến thức về đại số để tìm đáp án. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video