If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các tỉ số bằng nhau

Một cách để xác định các tỉ số bằng nhau là xác định xem bạn có thể nhân hoặc chia các phần tương ứng của một tỉ số với cùng một số hay không. Để làm điều này, hãy xét hai tỉ số và xem liệu có một số mà bạn có thể nhân hoặc chia các phần của tỉ số này để được tỉ số kia không. Nếu bạn có thể làm điều này, thì hai tỉ số bằng nhau.

Thuyết minh video