If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các tỉ số bằng nhau

Một cách để xác định các tỉ số bằng nhau là xác định xem bạn có thể nhân hoặc chia các phần tương ứng của một tỉ số với cùng một số hay không. Để làm điều này, hãy xét hai tỉ số và xem liệu có một số mà bạn có thể nhân hoặc chia các phần của tỉ số này để được tỉ số kia không. Nếu bạn có thể làm điều này, thì hai tỉ số bằng nhau.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video