If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các tỉ số bằng nhau

Vấn đề

Chọn hai tỉ số bằng 3, colon, 12.
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?