If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về tỉ số

Học cách tìm tỉ số giữa hai đại lượng được cho bởi hình vẽ.
Tỉ số được dùng để so sánh hai số lượng khác nhau.
Ví dụ, hai số lượng đó có thể là số khỉ và số chuối:
Trong hình có start color #11accd, 4, end color #11accd con khỉ và start color #e07d10, 5, end color #e07d10 quả chuối.
Chúng ta có nhiều cách khác nhau để diễn đạt tỉ số giữa số con khỉ và số quả chuối:
  1. Cứ start color #11accd, 4, end color #11accd con khỉ thì có start color #e07d10, 5, end color #e07d10 quả chuối.
  2. Tỉ số giữa số con khỉ và số quả chuối là start color #11accd, 4, end color #11accd trên start color #e07d10, 5, end color #e07d10.
  3. Tỉ số giữa số con khỉ và số quả chuối là start color #11accd, 4, end color #11accd, colon, start color #e07d10, 5, end color #e07d10.
Thứ tự có vai trò quan trọng trong tỉ số. Đây là một số cách khác nhau để diễn đạt tỉ số giữa số quả chuối và số con khỉ:
  1. Cứ start color #e07d10, 5, end color #e07d10 quả chuối thì có start color #11accd, 4, end color #11accd con khỉ.
  2. Tỉ số giữa số quả chuối và số con khỉ là start color #e07d10, 5, end color #e07d10 trên start color #11accd, 4, end color #11accd.
  3. Tỉ số giữa số quả chuối và số con khỉ là start color #e07d10, 5, end color #e07d10, colon, start color #11accd, 4, end color #11accd.

Luyện tập nào!

Bài 1
  • Current
Dung rất thích sưu tập đá quý! Bạn ấy có 6 viên đá hoa cương, 3 viên đá cẩm thạch, 14 viên đá sa thạch và 1 viên đá bảng.
Tìm tỉ số của số đá sa thạch và số đá cẩm thạch trong bộ sưu tập của Dung.
Chọn 1 đáp án: