If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sử dụng đơn vị để giải bài toán: chuyến du lịch

Trong các bài toán chữ có nhiều số lượng, chúng ta có thể sử dụng đơn vị của các số lượng đó để tìm đáp án. Trong video này, chúng ta sẽ tìm giá của số xăng được dùng cho một chuyến đi sử dụng những thông tin đã có, nhưng không phải tất cả đều hữu dụng. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video