If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đại lượng tỉ lệ thuận: so sánh các hệ số tỉ lệ

So sánh các hệ số tỉ lệ dưới nhiều dạng khác nhau, như hình ảnh, đẳng thức, ngữ cảnh, sơ đồ và bảng.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video