If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Vấn đề

Sơn ăn 6 lát bánh mì trong 8 ngày đi leo núi. Bạn ấy muốn biết cần bao nhiêu lát bánh mì (b) bạn ấy cần chuẩn bị cho 12 ngày leo núi nếu bạn ấy ăn một lượng bánh mì như nhau mỗi ngày.
Hỏi cần bao nhiêu lát bánh mì bạn ấy cần chuẩn bị cho 12 ngày leo núi?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
lát
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?