If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định các mối quan hệ tỉ lệ thuận

Vấn đề

Táo được bán với giá dollar sign, 3, comma, 12 mỗi ki-lô-gam.
Tổng số tiền mua táo có tỉ lệ thuận với tổng khối lượng không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?