If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đại lượng tỉ lệ thuận

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Hình chữ nhật A có độ dài các cạnh là 6 cm3,5 cm. Độ dài các cạnh của hình chữ nhật B tỉ lệ thuận với độ dài các cạnh của hình chữ nhật A.
Độ dài các cạnh của hình chữ nhật B có thể là bao nhiêu?
Chọn 2 đáp án: