If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đại lượng tỉ lệ thuận

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Hình chữ nhật A có độ dài các cạnh là 6 cm3,5 cm. Độ dài các cạnh của hình chữ nhật B tỉ lệ thuận với độ dài các cạnh của hình chữ nhật A.
Độ dài các cạnh của hình chữ nhật B có thể là bao nhiêu?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?