If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ví dụ về thứ tự thực hiện các phép tính: lũy thừa

Lũy thừa nằm gần đầu chuỗi ưu tiên trong thứ tự thực hiện các phép tính. Hãy làm một vài ví dụ. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video