If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ví dụ về thứ tự thực hiện các phép tính

Thứ tự thực hiện phép tính cho chúng ta biết các bước để tính giá trị của biểu thức có nhiều hơn 1 phép tính. Đầu tiên, chúng ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc. Tiếp theo, chúng ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa. Thứ ba, chúng ta thực hiện tất cả các phép nhân và chia từ trái sang phải. Thứ tư, chúng ta thực hiện tất cả các phép cộng và trừ từ trái sang phải. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video