If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về thứ tự thực hiện các phép tính

Ví dụ này cho thấy các bước và làm rõ ý nghĩa của thứ tự thực hiện các phép toán: có MỘT cách để giải một bài toán. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video