If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về thứ tự thực hiện các phép tính

Thứ tự thực hiện các phép tính là quy tắc về cách tính các biểu thức để đảm bảo rằng chúng ta tính đúng giá trị của biểu thức. Thứ tự thực hiện các phép tính: dấu ngoặc, lũy thừa, nhân/chia, cộng/trừ.
Thứ tự thực hiện các phép tính là quy tắc về cách tính các biểu thức để đảm bảo rằng chúng ta tính đúng giá trị của biểu thức.
start color #7854ab, start text, D, end text, end color #7854abấu ngoặc: Hãy thực hiện phép tính bên trong dấu ngoặc đơn trước tiên. Ví dụ: 2, times, start color #7854ab, left parenthesis, 3, plus, 1, right parenthesis, end color #7854ab, equals, 2, times, 4, equals, 8.
start color #11accd, start text, L, end text, end color #11accdũy thừa: Hãy thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước rồi đến nhân, chia, cộng, trừ. Ví dụ: 2, times, start color #11accd, 3, squared, end color #11accd, equals, 2, times, 9, equals, 18.
start color #1fab54, start text, N, end text, end color #1fab54hân và start color #1fab54, start text, C, end text, end color #1fab54hia: Hãy thực hiện phép tính nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ. Ví dụ: 1, plus, start color #1fab54, 4, colon, 2, end color #1fab54, equals, 1, plus, 2, equals, 3.
start color #e07d10, start text, C, end text, end color #e07d10ộng và start color #e07d10, start text, T, end text, end color #e07d10rừ: Cuối cùng, ta thực hiện phép tính cộng và trừ.
Có thể nhớ bằng các chữ cái đầu tiên start color #7854ab, start text, D, end text, end color #7854ab, start color #11accd, start text, L, end text, end color #11accd, start color #1fab54, start text, N, C, end text, end color #1fab54, start color #e07d10, start text, C, T, end text, end color #e07d10, với "D" là dấu ngoặc, "L" là lũy thừa,...
Lưu ý: Nếu biểu thức chỉ có các phép cộng, trừ hoặc chỉ có các phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Nguyên tắc này rất quan trọng khi phép trừ hoặc phép chia ở phía bên trái của biểu thức, ví dụ 4, minus, 2, plus, 3 hoặc 4, colon, 2, point, 3 (xem ví dụ 3 để hiểu rõ nguyên nhân).

Ví dụ 1

Tính: 6, times, 4, plus, 2, times, 3.
Do không có lũy thừa hoặc dấu ngoặc, ta thực hiện nhân, chia trước.
empty space, 6, times, 4, plus, 2, times, 3{}
equals, start color #28ae7b, 6, times, 4, end color #28ae7b, plus, 2, times, 3Nhân start color #1fab54, 6, end color #1fab54 với start color #1fab54, 4, end color #1fab54.
equals, 24, plus, start color #28ae7b, 2, times, 3, end color #28ae7bNhân start color #1fab54, 2, end color #1fab54 với start color #1fab54, 3, end color #1fab54.
equals, start color #e07d10, 24, plus, 6, end color #e07d10Cộng start color #e07d10, 24, end color #e07d10 với start color #e07d10, 6, end color #e07d10.
equals, 30... Kết thúc
Chú ý: Ta thực hiện phép nhân trước khi thực hiện phép cộng. Nếu tính 24, plus, 2 trước 2, times, 3, phép tính sẽ có kết quả sai.

Ví dụ 2

Tính 6, squared, minus, 2, left parenthesis, 5, plus, 1, plus, 3, right parenthesis.
empty space, 6, squared, minus, 2, left parenthesis, 5, plus, 1, plus, 3, right parenthesis{}
equals, 6, squared, minus, 2, left parenthesis, start color #7854ab, 5, plus, 1, plus, 3, end color #7854ab, right parenthesisTính start color #7854ab, 5, plus, 1, plus, 3, end color #7854ab bên trong dấu ngoặc trước.
equals, start color #11accd, 6, end color #11accd, start superscript, start color #11accd, 2, end color #11accd, end superscript, minus, 2, left parenthesis, 9, right parenthesisTính start color #11accd, 6, squared, end color #11accd, cụ thể 6, dot, 6, equals, 36.
equals, 36, minus, start color #1fab54, 2, left parenthesis, 9, right parenthesis, end color #1fab54Nhân start color #1fab54, 2, end color #1fab54 với start color #1fab54, 9, end color #1fab54.
equals, start color #e07d10, 36, minus, 18, end color #e07d10Lấy 36 trừ 18.
equals, 18... Kết thúc!

Ví dụ 3

Tính 7, minus, 2, plus, 3.
Ta sẽ thực hiện phép tính từ trái sang phải.
ĐúngSai
72+3=5+3=8\begin{aligned}&7-2+3\\\\=&5+3\\\\=&8\end{aligned}72+3=75=2\begin{aligned}&7-2+3\\\\=&7-5\\\\=&2\end{aligned}
Lưu ý: Mặc dù "C" (cộng) đứng trước "T" (trừ) trong DLNCCT, không có nghĩa là chúng ta cần thực hiện phép cộng trước phép trừ. Phép cộng và phép trừ bình đẳng trong thứ tự thực hiện các phép tính. Phép nhân và chia cũng như vậy.
Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm dạng bài tập về thực hiện các phép tính? Hãy truy cập vào video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
2, plus, 12, colon, 2, dot, 3, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Nếu bạn muốn làm thêm bài tập tương tự, hãy tham khảo Các bài tập mẫu sau và các bài tập khác khó hơn: bài mộtbài hai.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.